Công nhân

Long An xây dựng 1.000.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân trong năm 2023

Đến năm 2030: Long An sẽ phấn đấu có 1.000.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân

Nhu cầu nhà ở xã hội (NƠXH) cho công nhân (CN), người khó khăn về nhà ở tại tỉnh đang rất lớn. Tuy vậy, số nhà ở này hiện chỉ đáp ứng khoảng 19% so với nhu cầu. Tỉnh đang phấn đấu đến năm 2025 xây dựng khoảng 500.000 căn, đến năm 2030 xây dựng khoảng 1.000.000 căn NƠXH cho CN và người khó khăn về nhà ở. Nhà ở...

Compare listings

Compare