khu đô thị trọng điểm

Lâm Đồng sẽ có 22 đô thị trọng điểm vào năm 2030

Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, văn minh, giàu bản sắc và có tính tiên phong. Đến năm 2030, số lượng đô thị toàn tỉnh là 22 đô thị. Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ...

Compare listings

Compare