Liên danh T&T Group JSC

Liên danh T&T Group JSC – FUTA Group lập ý tưởng quy hoạch khu vực 50.000 ha dọc tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

Liên danh T&T Group JSC – FUTA Group lập ý tưởng quy hoạch khu vực 50.000 ha dọc theo tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa đồng ý để Liên danh nhà đầu tư T&T Group JSC – FUTA Group nghiên cứu, khảo sát, đề xuất ý tưởng quy hoạch khu vực 50.000 ha dọc tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương. Liên danh T&T Group JSC – FUTA Group lập ý tưởng quy hoạch khu vực 50.000 ha dọc tuyến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương UBND...

Compare listings

Compare