Sài Gòn

Phát triển mạnh kinh tế Đông Nam Bộ: Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Phát triển mạnh kinh tế Đông Nam Bộ: Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Đông Nam Bộ là trung tâm đô thị, công nghiệp của cả nước luôn thu hút rất đông người nhập cư theo dòng chảy việc làm, đặc biệt là xu hướng phát triển nhà ở xã hội đang đi đầu trong năm 2023. Chính quyền các tỉnh, thành phố trong vùng nhiều năm vừa qua cũng vẫn luôn nỗ lực trong việc phát triển nhà ở xã...

Compare listings

Compare