sang tên sổ hồng

Tổng hợp những trường hợp không được sang tên sổ đỏ và sổ hồng

Theo luật đất đai thì những trường hợp dưới đây sẽ không được quyền sang tên sổ đỏ, sổ hồng cho người khác. Theo Khoản 1 Điều 191 Luật Đất đai được ban hành vào năm 2013 quy định rất rõ những trường hợp không được thực hiện sang tên sổ đỏ.  Tổng hợp những trường hợp không được sang tên sổ...

Compare listings

Compare