tuyến metro

TP Hồ Chí Minh đề xuất triển khai thêm 6 tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng

TP Hồ Chí Minh muốn có thêm 6 tuyến metro hơn 200.000 tỷ đồng

Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh vừa có đề xuất 7 dự án đường sắt đô thị cần ưu tiên, đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có 6 dự án đường sắt đô thị và 1 tuyến đường kết nối. TUYẾN METRO KẾT NỐI ĐA VÙNG GIÚP TP HỒ CHÍ MINH PHÁT TRIỂN MẠNH Theo zingnews.vn, TP Hồ Chí Minh sẽ có 8 tuyến metro xuyên tâm...

Compare listings

Compare